obrót udziałami w spółce z o.o

Obrót udziałami w spółce z o.o

Obrót udziałami jest swobodny, o ile umowa spółki go nie ogranicza. Ograniczenia mogą wynikać z samej umowy spółki  – np. prawo pierwokupu lub że zbycie jest możliwe dopiero o upływie pewnego czasu, lub tylko na rzecz innego wspólnika etc.

Podstawowym sposobem ograniczenia możliwości zbycia udziału jest jego uzależnienie od zgody spółki.

Aby taką zgodę dostać należy poinformować innych wspólników. Brak reakcji (przy odpowiednimi sposobie powiadomienie o zamiarze) w określonym czasie jest zgodą na zbycie udziałów innym osobom

Umorzenie udziału. Możliwe jest umorzenie udziału, które polega na likwidacji praw i obowiązków wspólnika. Możliwość umorzenia musi przewidywać umowa spółki. Można rozróżnić umorzenie dobrowolne, przymusowe i automatyczne.  Umorzenia dobrowolne i przymusowe to wymóg  uchwały zgromadzenia wspólników, zaś umorzenia automatycznego dokonuje zarząd.  Ważnym elementem jest księga udziałów, którą powinien prowadzić Zarząd spółki. Do księgi udziałów do wpisuje się nazwisko, imię albo firmę  i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów.

Zobacz także:

  • spółka z o.o. w organizacji
  • kapitał zakładowy spółki z o.o.
  • zmiana kapitału zakładowego
  • rejestracja spółki przez Internet