kapitał zakładowy spółki z o.o.

Kapitał Zakładowy Spółki z o.o.

Wysokość kapitału zakładowego dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być niższa niż 5 000 zł. Kapitał zakładowy spółki z o.o. tworzą wkłady wspólników. Wkłady majątkowe wspólników mają postać wkładów pieniężnych, bądź też wkładów rzeczowych, takich jak np. nieruchomość, samochód, maszyny czy też surowce do przyszłej produkcji itd. W przypadku aportu musi być  określone kto go wnosi, czym jest aport i ile udziałów o jakiej wartości w zamian obejmuje. Aporty są wyceniane w wartości pieniężnej, co pozwala na określenie procentowej wysokości wkładu do spółki.

Udział stanowi potwierdzenie uczestnictwa wspólnika w spółce oraz wynikających z tego praw. Prawa te mogą być o charakterze korporacyjnym i o charakterze majątkowym. Prawa korporacyjne to prawo uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników, prawo nadzoru nad działalnością spółki, prawo wglądu do dokumentów, prawo zaskarżania w określonym trybie uchwał zgromadzenia wspólników. Prawa majątkowe to przede wszystkim prawo przysługujące każdemu wspólnikowi do części zysku. Zysk osiągnięty przez spółkę dzieli się między wspólników w zasadzie proporcjonalnie do udziałów. Odmienne reguły podziału zysku są dopuszczalne, ale muszą być precyzyjnie określone w umowie spółki.

Minimalna wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł

Zobacz także:

  • spółka z o.o. w organizacji
  • obrót udziałami w spółce z o.o
  • zmiana kapitału zakładowego
  • rejestracja spółki przez Internet