spółka z o.o.

Oferujemy: rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, założenie spółki z o.o. lub przeprowadzenie procesu rejestracji spółki przez Internet.

Rejestracja spółki z o.o.

Zakresem naszego działania jest:

 • przygotowanie umowy spółki z o.o. lub
 • analiza i wskazanie istotnych (lub ich pominięcie) w treści gotowej umowie spółki
 • organizacja spotkania u Notariusza lub przygotowanie do procesu rejestracji spółki przez Internet
 • przygotowanie wymaganych formularzy sądowych w celu złożenia ich do KRS
 • przygotowanie oświadczeń Członków Zarządu
 • przygotowanie druków NIP-2 oraz Regon a także VAT-R
 • opłacenie i złożenie kompletu dokumentów we właściwym wydziale KRS.

W ofercie ponadto mamy: gotowe spółki w Polsce, spółki ze wskazaną historią lub obrotami, gotowe spółki w Bułgarii lub rejestracja spółki w Bułgarii, gotowe spółki na Litwie lub rejestracja spółki na Litwie.

Co trzeba wiedzieć na temat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (podstawowe informacje nt. spółki z o.o.)?

Sp. z o. o. jest prostszą – w porównaniu do spółki akcyjnej – formą spółki kapitałowej. Spółka z o.o. jest sobą prawną. Spółka z o.o. może być tworzona w każdym celu prawnie dozwolonym (nie tylko biznesowym). Klienci wybierają spółkę z o.o. ze względu na potrzebę prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych małych i średnich rozmiarów, gdzie ilość wspólników jest relatywnie mała (do maks kilkunastu). Jest to ubezpieczenia forma prowadzenia biznesu (w porównaniu do działalności gospodarczej lub spółki jawnej), ponieważ za zobowiązania sp. z o.o. odpowiada tylko spółka całym majątkiem. Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. to 5000 zł.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawierane mogą być przez jedną lub więcej osób. Kodeks spółek handlowych umożliwia także tworzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez jednego wspólnika (spółka z o.o. jednoosobowa). To jest sposób na oddzielenie  majątku osobistego od majątku zaangażowanego w działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza).

Spółka z o.o. musi posiadać zarząd (może ale nie musi w niej funkcjonować rada nadzorcza lub komisja rewizyjna). Rada nadzorcza musi być ustanowiona, gdy kapitał zakładowy przekracza sumę 500 000 zł, także wtedy gdy wspólników jest więcej niż 25.

Najwyższym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgromadzenie wspólników.

Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji. (Na tym etapie nie można np. sprzedawać udziałów a za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy). Z chwilą wpisania jej do rejestru spółka z o.o. uzyskuje osobowość prawną. Wpis do KRS to zazwyczaj ok. 2 tygodni lub jeden dzień w przypadku rejestracji spółki z o.o. przez Internet.

Zobacz także:

 • spółka z o.o. w organizacji
 • kapitał zakładowy spółki z o.o.
 • obrót udziałami w spółce z o.o
 • zmiana kapitału zakładowego
 • rejestracja spółki przez Internet

W zakresie usługi „Rejestracja Spółki” obsługujemy Klientów z całej Polski a przede wszystkim z takich miast jak Lublin, Białystok, Łódź, Kielce, Olsztyn a także Płock (Rejestracja spółki w Płocku), Siedlce (Rejestracja spółki w Siedlcach), Radom (Rejestracja spółki w Radomiu), Ostrołęka (Rejestracja spółki w Ostrołęce), Łomża (Rejestracja spółki w Łomży), Biała Podlaska (Rejestracja spółki w Biała Podlaska)

W zakresie usługi „Rejestracja spółki Warszawa” obsługujemy przede wszystkim teren Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem takich dzielnic jak Warszawa Wesoła (Rejestracja spółki Wesoła), Warszawa Wola Grzybowska (Rejestracja spółki Wola Grzybowska), Warszawa Stara Miłosna (Rejestracja spółki Stara Miłosna), Warszawa Rembertów (Rejestracja spółki Rembertów)., Warszawa Sulejówek (Rejestracja spółki Sulejówek).