Spółka przez Internet

Rejestracja Spółki przez Internet

Od stycznia 2012 r. istnieje także tańszy sposób na założenie spółki z o.o. czyli rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet.

Dzięki tej możliwości umowa spółki nie musi być spisana w formie aktu notarialnego (oszczędność ok. 500 zł), lecz zostaje sporządzona przy wykorzystaniu tzw. wzorca umownego — formularza dostępnego w systemie, wypełnianego i wysyłanego drogą elektroniczną.

W razie potrzeby zapoznania się z treścią wzorca umowy prosimy o kontakt.

Ważne, wkłady, zgodnie z art. 158 § 1 KSH mogą być jedynie pieniężne (bez aportów). Konieczne będzie też dostarczenie do sądu wzorów podpisów członków Zarządu. W przypadku elektronicznej rejestracji nie jest stosowana zasada jednego okienka. Oznacza to, że w przypadku wyboru omawianej procedury, konieczne jest samodzielne dokonanie przez zarejestrowaną spółkę zgłoszeń w urzędzie skarbowym, zakładzie ubezpieczeń społecznych i urzędzie statystycznym.

Spółka z o.o. założona przez Internet nie różni się niczym od spółki zarejestrowanej w tradycyjnej formie.  Ograniczenie przy rejestracji spółki przez Internet:

  • brak możliwości wprowadzenie własnych zapisów do umowy spółki
  • brak umowy spółki w formie aktu notarialnego
  • wkłady jedynie pieniężne
  • system informatyczny czasami jest niedostępny lub jest awaryjny

Więcej na temat rejestracji spółki przez Internet.

Zobacz także: