Księgowość

Oferujemy prowadzenie księgowości dla firm w Warszawie, w Wilnie (Litwa ), w Sofii (Bułgaria) oraz w Czechach.

Oferujemy między innymi:

 • profesjonalną obsługę przez licencjonowanych księgowych (licencja Ministerstwa Finansów);
 • zastępstwo w relacjach z US, ZUS (np. formalności z urzędem w imieniu Klienta)

Podstawowy zakres usług w zakresie księgowości:

 • prowadzenie ksiąg handlowych, m.in. podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego;
 • rejestr zakupu i sprzedaży VAT, ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, dokumentacji i rozliczeń z ZUS;
 • obsługa kadrowa firm, w tym m.in. deklaracje podatkowe i ZUS, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę;
 • sporządzania deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny naszych usług kształtują się następująco:

 • prowadzenie ksiąg handlowych dla spółki z o.o. w Polsce już od 400 zł netto;
 • w przypadku spółki na Litwie – już od 100 euro/miesięcznie
 • w przypadku firmy w Bułgarii – już od 75 euro/miesięcznie.
 • w przypadku firmy w Czechach – około 300 zł netto/miesięcznie.