Info dotyczące Spółek

1. Efektywne opodatkowanie spółek w Europie. Bułgaria ma jeden z najniższych efektywnych podatków w skali całej UE. Zobacz pełne zestawienie poniżej

2. Podatki CIT na Litwie płacone są raz do roku. W przypadku obrotów do 1 mln litów rocznie (ok. 100 tys. zł miesięcznie) – stawka – 5 %

3. Podatki od firm w Bułgarii wynoszą 10 %. Przedawnienia podatkowe po 2 latach.

Efektywne opodatkowanie spółek w Europie. optymalizacja podatkowa Litwa Bułgaria

 

Oferujemy:

– rejestrację (założenie) firmy (spółki) na terenie Polski, na Litwie oraz w Bułgarii

– zapewniamy pełną obsługę w zakresie zakładania podmiotów gospodarczych w Polsce, na Litwie oraz w Bułgarii

– oferujemy wirtualne biuro (adres do rejestracji spółki) w Warszawie (PL), Wilno (LT) oraz w Burgas (BG)

– udostępniamy prowadzenie księgowości dla założonych przez nas firm